A Firemní semináře
 • Rozvoj manažerských dovedností
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Assessment centrum - poradenství 
B Veřejné kurzy
 • Malá univerzita úspěšné ženy
 • Správná výchova aneb spolu a jinak...
 • Partnerská komunikace
C Poradenství
 • Individuální
 • Partnerské
 • Skupinové
4 Vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVVP, Šablony)

Naše společnost je akreditovanou organizací MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). 

 

5 Vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti

Pomáháme pomáhajícím
Komplexní a ucelené vzdělávání pracovníků v sociálních službách je celoživotním úkolem. Sociální práce se neustále rozvíjí, rovněž metody, přístupy i potřeby cílových skupin. Nové teoretické poznatky umožňují nové podněty k novým typům sociálních služeb a sociálních činností.

6 Vzdělávání pro pěstouny

Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů, zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012, na základě kterých mají pěstouni povinnost pravidelně zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.

7 Vzdělávání pro seniory

Cílem vzdělávání seniorů nemá být pouze získávání znalostí a dovedností, které jsou předpokladem výkonu, nýbrž rozvoj schopností, obohacení znalostí a rozvoj osobnosti směřující k seberealizaci. Zásadní roli má vzdělávání i při dosažení vyšší kvality života seniorů a zachování intelektových schopností. Přidaná hodnota není pouze v získávání nových znalostí či prohlubování těch stávajících, ale má především pozitivní vliv na samotné zdraví seniorů. Tento závěr podporuje i psychologická teorie aktivního stárnutí, která poukazuje na zachování potřeb středního a dospělého věku i ve stáří. K těmto potřebám patří i vůle být aktivní a pocit užitečnosti.

8 Ochrana osobních údajů GDPR

Velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby a produkty!
Naším prvořadým zájmem je mimojiné i ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů pro služby a aktivity poskytované firmou EDUCO PROSPERITY vzdělávání a poradenství, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů je upravena zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

9 Zrušení kurzu a storno podmínky

 

Storno podmínky pro uzavřené, firemní a otevřené kurzy a jiné vzdělávací akce obdobného typu

 

Firemní semináře

Vážení přátelé,
máte v rukou nabídku našich vzdělávacích produktů, kterou ovšem stále vzhledem k potřebám na trhu aktualizujeme. Jsme rádi, že si uvědomujete významnost a potřebnost profesního růstu všech pracovníků pro dosahování cílů vaší organizace, firmy či podniku.

Oceňujeme, že víte, že bez neustálého prohlubování znalostí a rozšiřování dovedností lidí trvalý rozvoj firmy a udržení její konkurenceschopnosti není možný.

Těší nás, že chápete pracovníky jako nejdůležitější zdroj podnikání a berete vynaložené prostředky na jejich rozvoj jako důležitou a současně rychle návratnou investici…

Věříme, že vás nabídka kurzů, tréninkových programů a dalších služeb zaujme a že vám budeme nápomocni při profesním rozvoji vás, vašich spolupracovníků a zaměstnanců.

 

Aktuální nabídka seminářů:

Pro koho je kurz určen

 • Program tohoto kurzu je koncipován pro manažery a specialisty v oblasti interní komunikace, mající již nějaké zkušenosti a dále si chtějí zvýšit své znalosti,  načerpat nové poznatky a inspirace od zkušenějších kolegů z praxe.
 • Pracovníci oddělení HR odpovědní za  zavedení procesu interní komunikace.

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Obchodním zástupcům
 • Manažerům prodeje
 • Pracovníkům klientských center
 • Kurz je pro všechny pracovníky, kteří se stávají subjekty obchodněprávních transakcí -nákupčí, prodejci, manažeři, top manažeři atd..
více informací

Pro koho je kurz určen

 • Všem, kteří chtějí porozumět nejen slovům.
 • Kurz je určen těm, kteří se chtějí seznámit se základními prvky a projevy neverbální komunikace, naučit se analyzovat tyto projevy u sebe i druhých a využívat je ve své práci.
 • Top management,střední a nižší management, leadeři, HR specialisté, HR manažeři, členové týmů, asistentky

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Obchodníci
 • Manažeři
 • Všichni, kdo uzavírají kontrakty nebo vedou obchodní jednání

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Lidem, kteří chtějí získat základy koučování
 • Lidem, kteří uvažují o práci kouče

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen všem těm, kteří, chtějí sami sebe zdokonalit v obchodních dovednostech,mají zájem se naučit efektivní koučování využitelné v obchodní sféře, chtějí na vlastní kůži vyzkoušet koučování v zákaznickém přístupu.
 • Je pro zkušené obchodníky, ale i pro Ty, kteří se dostávají do různě náročných až složitých obchodních situací a musí uplatit svoje prezentační či vyjednávací mistrovství.

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen všem těm, kteří se chtějí a potřebují naučit nebo zdokonalit v klíčových manažerských kompetencí (dovednostech), resp. mají zájem se naučit efektivní vedení pracovních (hodnotících) rozhovorů. 
 • Kurz je určen pro manažery, vedoucí pracovníky, team leadery, kteří chtějí motivovat zaměstnance k budoucímu efektivnímu výkonu.
více informací

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen pro ty, kteří se potřebují zdokonalit ve schopnosti efektivně komunikovat, chtějí  si osvojit základy koučování využitelné v každodenní praxi.
 • Manažeři, vedoucí týmů a společností, pracovníci co chtějí dobře podpořit a vést své kolegy k jejich výborným výsledkům

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen všem těm, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti, mají zájem se učit nové věci využitelné v každodenním životě, chtějí na vlastní kůži vyzkoušet koučování.
 • Manažeři, vedoucí týmů a společností, obchodní zástupci, prodejci, HR management, mistři aj.

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Vedoucí pracovníci
 • Školitelé
 • Personalisti
 • Manažeři
 • Ochodníci
 • Kdokoli, kdo má zájem se naučit mluvit před více lidmi

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Obchodním zástupcům
 • Zkušeným i začínajícím prodejcům
 • Pracovníkům obchodního sektoru
 • Pracovníkům klientských center

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Všichni kdo se podílejí na prodeji nebo jeho následné realizaci.
 • Obchod
 • Management
 • Produktový management
 • Project management
 • Consulting

 

více informací

Pro koho je kurz určen

Tréninkový kurz, který se zaměřuje na logickou skladbu argumentů a vhodné přesvědčovací nástroje, dále na aktivní obchod a efektivní zákaznický servis. Doporučujeme jej po absolvování „Obchodních.dovedností I.“

 • Obchod
 • Management
 • Produktový management
 • Project management
 • Consulting
 • Pro všechny kdo již participují na prodeji nebo jeho následné realizaci.

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen těm, kteří se chtějí seznámit se základními prvky správného a efektivního řízení lidí, naučit se analyzovat výkonnost u sebe i druhých a využívat je v týmové práci a efektivně komunikovat.
 • TOP management, střední i nižší management, leadeři, HR specialisté, HR management

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Top management firmy, který hledá inspirativní program v tématech, která jsou strategicky významná, ale v každodenním běhu není dostatečný prostor pro jejich diskusi.
 • Program je určený pro TOP manažery, leadery velkých i menších firem nebo týmů, manažery aspirující na pozici v TOP managementu

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen nově vzniklým týmům, týmům, které potřebují posílit mezilidské vazby, jako efektivní prostředek motivace k týmové spolupráci

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Management
 • Majitelé firem
 • Pracovníci oddělení - lidských zdrojů,  PR odd., komunikace, atd.

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Management, majitelé firem, pracovníci oddělení - lidských zdrojů (HR), atd.

 

více informací

Komu je služba určena

 • Management, majitelé firem, pracovníci oddělení - lidských zdrojů (HR) a všem, kteří chtějí mít větší jistotu ve správné volbě nového člena pracovního týmu.
více informací

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je pro lidi, kteří se zúčastnili jiných komunikačních tréninků, ale přesto jim vžité návyky znemožňují uplatňovat poznatky v praxi, zvláště při spolupráci a v komunikaci. Kurz je vhodný  pro všechny, kdo potřebují rozvíjet umění mezilidských vztahů a pro ty, kteří používají  komunikaci s lidmi jako důležitou součást své práce.

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Firmy, které nemají vlastní personální oddělení či HR specialisty
 • Firmy které nabírají střední a vrcholový management
 • HR specialisté, personalisté

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Doporučujeme pro pracovníky v náročném firemním prostředí, časově vytížené či s vysokou mírou odpovědnosti za tým či firmu.
 • TOP management, střední i nižší management, leadeři, HR specialisté, HR management,  obchodní zástupci, prodejci, poradci, členové týmů, asistenti/ky, pracovníci call centra apod.
více informací

Pro koho je kurz určen

 • Pro všechny, kdo chtějí správně rozhodovat o svém čase.
 • TOP management, střední i nižší management, leadeři, HR specialisté, HR management,  obchodní zástupci, prodejci, poradci, členové týmů, asistenti/ky
více informací

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen těm, kteří se chtějí seznámit se základními prvky a projevy emoční inteligence, naučit se analyzovat tyto projevy u sebe i druhých a využívat je v individuální i týmové práci. Tj. pro všechny zájemce, kteří hledají velice inspirativní program v tématech, která jsou v rozvoji lidských zdrojů strategicky velmi významná!
 • TOP management, střední i nižší management, leadeři, HR specialisté, HR management,  obchodní zástupci, prodejci, poradci, členové týmů, asistenti/ky

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Stávajícím i budoucím lektorům, trenérům, školitelům (interní firemní lektor, externí lektor)
 • Koučům a pracovníkům v poradenství nabízí rozšíření
 • Pracovníkům v rozvoji lidských zdrojů
 • Manažerům, kteří chtějí vést jednotlivce i týmy k osobnostnímu růstu
 • Metodikům a pracovníkům development center

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Top a střední management firmy, který hledá skutečný posun firmy v tématu, které je strategicky významné a při každodenní práci není dostatečný prostor pro koncepční a smysluplnou diskusi o správně zacílené firemní kultuře.
 • Program je určený pro TOP manažery, leadery velkých i menších firem nebo týmů, personalisty, členy v týmu aspirující na pozici v managementu, kteří ovlivňují úspěch a prosperitu firmy na trhu a lidi ve firmě!

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Asistentky, sekretářky a recepční, které musí každodenně sdílet a předávat informace.

 

více informací