A Firemní semináře
 • Rozvoj manažerských dovedností
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Assessment centrum - poradenství 
B Veřejné kurzy
 • Malá univerzita úspěšné ženy
 • Správná výchova aneb spolu a jinak...
 • Partnerská komunikace
C Poradenství
 • Individuální
 • Partnerské
 • Skupinové
4 Vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVVP, Šablony)

Naše společnost je akreditovanou organizací MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). 

 

5 Vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti

Pomáháme pomáhajícím
Komplexní a ucelené vzdělávání pracovníků v sociálních službách je celoživotním úkolem. Sociální práce se neustále rozvíjí, rovněž metody, přístupy i potřeby cílových skupin. Nové teoretické poznatky umožňují nové podněty k novým typům sociálních služeb a sociálních činností.

6 Vzdělávání pro pěstouny

Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů, zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012, na základě kterých mají pěstouni povinnost pravidelně zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.

7 Vzdělávání pro seniory

Cílem vzdělávání seniorů nemá být pouze získávání znalostí a dovedností, které jsou předpokladem výkonu, nýbrž rozvoj schopností, obohacení znalostí a rozvoj osobnosti směřující k seberealizaci. Zásadní roli má vzdělávání i při dosažení vyšší kvality života seniorů a zachování intelektových schopností. Přidaná hodnota není pouze v získávání nových znalostí či prohlubování těch stávajících, ale má především pozitivní vliv na samotné zdraví seniorů. Tento závěr podporuje i psychologická teorie aktivního stárnutí, která poukazuje na zachování potřeb středního a dospělého věku i ve stáří. K těmto potřebám patří i vůle být aktivní a pocit užitečnosti.

8 Ochrana osobních údajů GDPR

Velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby a produkty!
Naším prvořadým zájmem je mimojiné i ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů pro služby a aktivity poskytované firmou EDUCO PROSPERITY vzdělávání a poradenství, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů je upravena zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

9 Zrušení kurzu a storno podmínky

 

Storno podmínky pro uzavřené, firemní a otevřené kurzy a jiné vzdělávací akce obdobného typu

 

Naše nabídka

Nabízíme široké spektrum poradenských služeb a zajímavé vzdělávací programy pro velké firmy, malé podniky, veřejnou správu (školy, zdravotnická zařízení i úřady) i jednotlivce.

Možná se ptáte, proč do toho jít právě s námi...?

Když se na totéž ptáme našich dlouholetých klientů, odpovídají, že:

 • upřednostňují náš individuální přístup, ve kterém s každým klientem nejpve potkáme a detailně odborně vyhodnotíme jeho skutečné potřeby a nároky, přesně je popsali, pojmenovali...

 

 • oceňují, že jsme za všech okolností féroví a také, že i my se učíme. Když něco neumíme a nedokážeme, řekneme to. Učíme se totiž stejně jako Vy. Smile

 

 • jsme flexibilní, rychlí a komunikativní. Wink Otevřeně komunikujeme a máme rádi zpětnou vazbu. Hodnocení programu provádíme společně s Vámi.

 

 • šetříme náklady a v dlouhodobém pohledu vždy více získáte...( např. vybudujete si náskok a udržíte si jej před svou konkurencí... efektivním vzděláváním dokážete lidi stmelit ve skutečný tým, který napře Váš znásobený potenciál žádoucím směrem a to se projeví mimo jiné tím, že se vaši manažeři naučí přenášet proklientké chování i na své podřízené a sdílet společné firemní hodnoty). Přidanou hodnotou pro naše klienty je i neplacená služba telefonické a emailové konzultace.

 

 • jsme praktici a neděláme jen "přednášky". Máme v praxi ověřeno a odzkoušeno, že i vzdělávání může být zábavným a příjemným rozvojem.


Chcete také sami sebe lépe poznat a díky tomu uspět v současném světě? - Vyberte si z nabídky našich seminářů a připojte se do naší rodiny:-)

Pokud jste nenašli to co právě nyní potřebujete, prosím kontaktujte nás a my vytvoříme akce "šité na míru" pouze Vám.