Aktuality

24/01/2022
Nová nabídka vzdělávání pro pedagogy v ICT

 

!!! AKTUÁLNĚ - NOVÉ !!!

Nově zařazujeme do naší nabídky akreditovaný (MŠMT) dvoudenní kurz pro pedagogické pracovníky: Efektivní využití ICT ve výuce

Používání a neustálé rozšiřování ICT technologií v téměř všech oblastech lidského života je v dnešní době zcela jistě nezastavitelný fenomén.

         Integrace informačních a komunikačních technologií ovlivňuje také oblast vzdělávání, a proto ICT je, a měla by být, běžně používána nejen v rámci prezenční výuky, ale také v distanční či kombinované formě vzdělávání, a tak se ukazuje téma prohloubení ICT kompetencí učitelů různých druhů škol jako čím dál aktuálnější.

            Seminář je zaměřený na profesní a odborný růst pedagogických pracovníků - rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti pedagoga v oblasti používání ICT jako moderního a efektivního nástroje při vyučování, a to se zaměřením na vybrané platformy a jejich aplikace.

 

Cílem vzdělávacího programu je:

 • Naučit se zahájit a vést efektivní výuku v digitální podobě.
  • Rozdělovat žáky do týmů a usměrňovat jejich aktivitu.
  • Společně pracovat na zadaných úkolech včetně jejich vyhodnocení.
  • Kontrolovat aktivitu jednotlivých žáků v rámci hodiny.
  • Ověřovat znalosti žáků a provádět zkoušení.
 • Připojit se k rozpracovaným úkolům odkudkoliv.
 • Sdílet s kolegy učivo, výukové materiály a v případě potřeby také vzdáleně konzultovat.
 • Moderovat on-line porady.
 • Používat webový portál Office 365 a online aplikace, které jsou jeho součástí.
 • Naučit se vytvářet a ukládat dokumenty do online uložiště, pracovat s nimi a sdílet je s ostatními uživateli.
 • Dozvědět se, jak lze organizovat online schůzky, vysílat a sdílet online prezentace nebo jiný elektronický obsah, vytvářet online zápisky z výuky atd.
 • Rozlišovat mezi desktopovými, mobilními a online aplikacemi, naučit se je používat a navzájem efektivně kombinovat.