A Firemní semináře
  • Rozvoj manažerských dovedností
  • Obchodní a prodejní dovednosti
  • Assessment centrum - poradenství 
B Veřejné kurzy
  • Malá univerzita úspěšné ženy
  • Správná výchova aneb spolu a jinak...
  • Partnerská komunikace
C Poradenství
  • Individuální
  • Partnerské
  • Skupinové
4 Vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVVP, Šablony)

Naše společnost je akreditovanou organizací MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). 

 

5 Vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti

Pomáháme pomáhajícím
Komplexní a ucelené vzdělávání pracovníků v sociálních službách je celoživotním úkolem. Sociální práce se neustále rozvíjí, rovněž metody, přístupy i potřeby cílových skupin. Nové teoretické poznatky umožňují nové podněty k novým typům sociálních služeb a sociálních činností.

6 Vzdělávání pro pěstouny

Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů, zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012, na základě kterých mají pěstouni povinnost pravidelně zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.

7 Vzdělávání pro seniory

Cílem vzdělávání seniorů nemá být pouze získávání znalostí a dovedností, které jsou předpokladem výkonu, nýbrž rozvoj schopností, obohacení znalostí a rozvoj osobnosti směřující k seberealizaci. Zásadní roli má vzdělávání i při dosažení vyšší kvality života seniorů a zachování intelektových schopností. Přidaná hodnota není pouze v získávání nových znalostí či prohlubování těch stávajících, ale má především pozitivní vliv na samotné zdraví seniorů. Tento závěr podporuje i psychologická teorie aktivního stárnutí, která poukazuje na zachování potřeb středního a dospělého věku i ve stáří. K těmto potřebám patří i vůle být aktivní a pocit užitečnosti.

8 Ochrana osobních údajů GDPR

Velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby a produkty!
Naším prvořadým zájmem je mimojiné i ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů pro služby a aktivity poskytované firmou EDUCO PROSPERITY vzdělávání a poradenství, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů je upravena zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

9 Zrušení kurzu a storno podmínky

 

Storno podmínky pro uzavřené, firemní a otevřené kurzy a jiné vzdělávací akce obdobného typu

 

Poradenství

Obecné rady a témata nemusí při řešení životních situací vždy plně nápomocny. Pro tento případ nabízíme individuální poradenství, kde se naši kvalifikovaní odborníci, věnují pouze Vám a pomáhají najít "recepty" a možnosti řešení, a to přímo pro Vás.

Zároveň nabízíme poradenství uzavřeným skupinám lidí či partnerům. Ať už je cokoliv, co vás spojuje, jistně najdeme recept i vám!

 

Storno podmínky

Osobně, elektronicky či telefonicky domluvené termíny konzultací či dalších služeb jsou závazné. 

Pro úplnost si ještě dovolujeme uveřejnit dohodu, kterou uzavíráme s klienty.

Vždy domlouváme ze začátku pravidla za jakých jsou konzultace poskytovány a mimo toho, co vše poradenství zahrnuje za výhody (tel. a email. konzultace zdarma) tak také, že mezi pravidla patří možnost bezplatného odvolání původně sjednaného termínu do 10.-ti pracovních dnů před jeho konáním. V případě, že se klient na schůzku z nějakého důvodu nedostaví (nebo se omluví po stanoveném čase před objednaným daným termínem sezení) mu jeho reálně domluvený čas propadá a službu uhradí do 5.-ti pracovních dnů v plné výši, resp. klientovi je účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny. Toto neplatí pro události nenadálé a nepředvídatelné, jako je např. automobilová nehoda apod. 

Věřte, že to není u soukromých poradců případ ojedinělý a především Vás chceme ujistit, že se nejedná o výraz arogance z naší strany. 

K tomuto opatření jsme přistoupil již před několika lety, kdy se občas stávalo, že klienti nedostávali svým závazkům a nepřišli na sjednanou schůzku, přičemž jiní z hlediska naší vytíženosti čekali dalších několik týdnů i měsíců na to, aby mohli řešit svou aktuální situaci, samozřejmě v případě, kdy chtěli počkat na termín ode nás

Čas je tedy na základě vzájemné dohody klientovi rezervován a záleží na něm, jak s ním naloží. Naprostá většina klientů tuto dohodu respektuje, a to i klientů z řad veřejné, firemní či korporátní sféry. 

Děkujeme za pochopení a respektování této dohody. 

Partnerské poradenství – komunikační vzorce a obtíže, konflikty a jak je dobře využít, podpora při rozvodu/rozchodu, gender rozdíly atp.

více informací

Profesionální poradenství s ohledem na aktuální potřebu a životní situaci klienta.

více informací