A Firemní semináře
 • Rozvoj manažerských dovedností
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Assessment centrum - poradenství 
B Veřejné kurzy
 • Malá univerzita úspěšné ženy
 • Správná výchova aneb spolu a jinak...
 • Partnerská komunikace
C Poradenství
 • Individuální
 • Partnerské
 • Skupinové
4 Vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVVP, Šablony)

Naše společnost je akreditovanou organizací MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). 

 

5 Vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti

Pomáháme pomáhajícím
Komplexní a ucelené vzdělávání pracovníků v sociálních službách je celoživotním úkolem. Sociální práce se neustále rozvíjí, rovněž metody, přístupy i potřeby cílových skupin. Nové teoretické poznatky umožňují nové podněty k novým typům sociálních služeb a sociálních činností.

6 Vzdělávání pro pěstouny

Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů, zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012, na základě kterých mají pěstouni povinnost pravidelně zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.

7 Vzdělávání pro seniory

Cílem vzdělávání seniorů nemá být pouze získávání znalostí a dovedností, které jsou předpokladem výkonu, nýbrž rozvoj schopností, obohacení znalostí a rozvoj osobnosti směřující k seberealizaci. Zásadní roli má vzdělávání i při dosažení vyšší kvality života seniorů a zachování intelektových schopností. Přidaná hodnota není pouze v získávání nových znalostí či prohlubování těch stávajících, ale má především pozitivní vliv na samotné zdraví seniorů. Tento závěr podporuje i psychologická teorie aktivního stárnutí, která poukazuje na zachování potřeb středního a dospělého věku i ve stáří. K těmto potřebám patří i vůle být aktivní a pocit užitečnosti.

8 Ochrana osobních údajů GDPR

Velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby a produkty!
Naším prvořadým zájmem je mimojiné i ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů pro služby a aktivity poskytované firmou EDUCO PROSPERITY vzdělávání a poradenství, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů je upravena zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

9 Zrušení kurzu a storno podmínky

 

Storno podmínky pro uzavřené, firemní a otevřené kurzy a jiné vzdělávací akce obdobného typu

 

Veřejné kurzy

Veřejné kurzy jsou, jak je již z názvu patrné, věnovány široké veřejnosti. Každý z nás denně prožívá různé životní situace a dle svého dosavadního vývoje i základů z rodiny, je řeší jedním způsobem. Naše kurzy Vám pomohou, podívat se na běžné problémy i "strašáky" našich životů i jiným pohledem a případně Vám pomoci k jiné, daleko jednodušší, spokojenější cestě a poznáním sama sebe.

 

Pojďte s námi, stačí udělat malý krok a vše může být jednodušší!

 

Aktuální nabídka seminářů:


Pro koho je kurz určen

 • Pro každého kdo chce žít ve zdravém, štíhlém těle, plném energie, s vědomím naplnění a spokojenosti se sebou.

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Každého na cestě osobního rozvoje
 • Každého, který má potřebu se lépe vyznat sám v sobě a "prohlédnout"  svět mezilidských vztahů
 • Rodiče, prarodiče a všechny, kteří se podílejí na výchově dětí
více informací

Pro koho je kurz určen

 • Pro dospěláky a děti předškolního  a školního věku.Ke každému dítěti je nutný jeden dospělák, protože při některých činnostech dítě potřebuje přítomnost velkého kamaráda.

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Každý, kdo trpí stresem. Každý, kdo chce být zdravý a šťastný.

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Pro stávající i "budoucí" partnery, které se zajímají o kvalitu vztahu, jak společně růst nebo třeba jak se naučit zvládat společně problémy nebo řešit nedorozumění. A také pro ty, pro které je partnerství aktuální a důležité téma a chtějí lépe pochopit sami sebe i toho druhého.

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Pro každého, kdo si chce svůj život pamatovat.

 

více informací

Kurz je určen těm, kteří chtějí zdokonalit své vystupování a zejména komunikaci...

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Pro každého kdo chce žít ve zdravém, štíhlém těle, plném energie, s vědomím naplnění a spokojenosti se sebou.

 

více informací

Pro koho je kurz určen

 • Pro všechny, kteří chtějí nejen profesně růst.

 

více informací