A Firemní semináře
 • Rozvoj manažerských dovedností
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Assessment centrum - poradenství 
B Veřejné kurzy
 • Malá univerzita úspěšné ženy
 • Správná výchova aneb spolu a jinak...
 • Partnerská komunikace
C Poradenství
 • Individuální
 • Partnerské
 • Skupinové
4 Vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVVP, Šablony)

Naše společnost je akreditovanou organizací MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). 

 

5 Vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti

Pomáháme pomáhajícím
Komplexní a ucelené vzdělávání pracovníků v sociálních službách je celoživotním úkolem. Sociální práce se neustále rozvíjí, rovněž metody, přístupy i potřeby cílových skupin. Nové teoretické poznatky umožňují nové podněty k novým typům sociálních služeb a sociálních činností.

6 Vzdělávání pro pěstouny

Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů, zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012, na základě kterých mají pěstouni povinnost pravidelně zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.

7 Vzdělávání pro seniory

Cílem vzdělávání seniorů nemá být pouze získávání znalostí a dovedností, které jsou předpokladem výkonu, nýbrž rozvoj schopností, obohacení znalostí a rozvoj osobnosti směřující k seberealizaci. Zásadní roli má vzdělávání i při dosažení vyšší kvality života seniorů a zachování intelektových schopností. Přidaná hodnota není pouze v získávání nových znalostí či prohlubování těch stávajících, ale má především pozitivní vliv na samotné zdraví seniorů. Tento závěr podporuje i psychologická teorie aktivního stárnutí, která poukazuje na zachování potřeb středního a dospělého věku i ve stáří. K těmto potřebám patří i vůle být aktivní a pocit užitečnosti.

8 Ochrana osobních údajů GDPR

Velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby a produkty!
Naším prvořadým zájmem je mimojiné i ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů pro služby a aktivity poskytované firmou EDUCO PROSPERITY vzdělávání a poradenství, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů je upravena zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

9 Zrušení kurzu a storno podmínky

 

Storno podmínky pro uzavřené, firemní a otevřené kurzy a jiné vzdělávací akce obdobného typu

 

Vzdělávání pro pěstouny

Realizujeme pravidelné vzdělávání pěstounů formou kurzů a přednášek k získání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě, poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte, zvládání krizových situací.
Odborné vzdělávací kurzy a semináře mohou absolvovat nejen pěstouni, ale i širší odborná veřejnost (OSPOD, spolupracující organizace, školská zařízení aj.).

Naším cílem je, pomoci Vám uskutečnit vzdělávání pěstounů zajímavě a přínosně.
Doprovázejícím organizacím a OSPODům nabízíme semináře na klíč.


Základní nabídka vzdělávání

Tematická oblast: Sociálně - právní poradenství

 1. Právní minimum pěstouna
 2. Možnosti pomoci rodinám dětí se zdravotním postižením v ČR (poskytnutí přehledu o možnostech dávek, příspěvku na péči, kompenzačních pomůcek a dalších příspěvků)
Tematická oblast - Psychologie, pedagogika, komunikace a psychohygiena
 1. Asertivní komunikace v rodině
 2. Děti a emoce
 3. Efektivní komunikace s dítětem
 4. Jak vychovávat zdravě sebevědomé dítě
 5. Jak zabavit malé neposedy (3 - 8 let) - hry a techniky, praktický seminář pro pěstouny
 6. Jak zabavit starší děti a puberťáky (9 - 15 let) - hry a techniky, praktický seminář pro pěstouny
 7. Jak zlepšit komunikaci mezi rodičem a dítětem
 8. Onemocnění z hlediska psychosomatiky (vliv vztahů na zdraví dítěte a dospělého)
 9. Pozitivní myšlení a práce se stresem
 10. Prevence syndromu vyhoření
 11. Psychohygiena a relaxační techniky
 12. Spolu a jinak
 13. Výchova dítěte a harmonické soužití v rodině z hlediska pozitivní psychologie
 14. Zvládaní stresu a stresové zátěže